Տ¡¾

PACA ¦—Ëí¹²¸¼: #204441

TIN: 95-2283117 (ÕàËë)

¼–甫츼: ¼È €¦ü¨®Ö«ì²® ÕàËë˼ 1964Ò‰ 1À 10Ëì €¦ü¨®Ö«ì²® ç… Ò—Õà VI¼ë 4ËŒÀÁ Ë‚¡‚ìÀ© ç…¸€ Ëò¼È ²¿Ëí ¼–Àµü¨ ‚µÀ 禂ÍËüáë ¹ÒüÒµ‚²œ«ô.

¼È ‚µÀ 禂Í˼ Ò—ËŒç…/éüÀ¿Ëí ¹ñËø‚ì¡’ Ë…Ëüü ±× ²ÖÕÇ«å Ëíȍéü Õ× ËîÀ¿ÀÁ Ë‚‚¯ ¡‡çÛµé«ô.

¼–甫츼 ‚çá뮀Ëì

¼È 禂ÍË‚ ç… ü–‚´«å ¼È 禂ÍË‚ éüÀ¿µŽÀÁ Ë‚‚¯ ÈàȐµ‚¡’ Տ«Þµé ¡œË쵎ËÈ ®ÖËŒ‚ì¡’ ¸ÌËŒÀÁ ®‚ü‚ìÀ© ®‚üáë Èొ ¹¿ ËíËêËÈ ±× éüÀ¿ÀÁ¡ï µÕáçç…«å ¡êËí«ô. ¼È ‚µÀ 禂Í˼ Õí±Õ ËŸÀ», €ÒÒ»«ôÀê ‚¯À† ¹šÌ‰ ¹¹Ëìç”üÏ Ë¤‚¯ ÀËáÈçš, áÕü—, ËòüËÈ ®ÖËŒ‚ì¡’ À“¹ó‚„«ô.

埡’

˼‚ˆ:

Bank of America
3737 Main Street
Riverside, CA 92501
909 781-1436
«‹«Ëò: Diane Campbell

¡¿±Þ²Ö̹:

Crocket Container
9211 Norwark Avenue
Santa Fe Springs, CA 90170
310 692-9465

Arlington Auto
8044 California Avenue
Riverside, CA 92335
909 688-3382

Motion Industries, Inc.
10887 Commerce Way #C
Fontana, CA 92335
909 357-9898

CCH çš¼ñ ¡çÛ:

Yvonne Smith
909 688-1811 Ext. #254

CCHË‚ ËŒçÁ ®ŠËíçšáë µÕ²®¡Á±‰